Systemutveckling

Nyckeln till att bygga lyckade system är förmågan att förstå och hjälpa kunden att förstå vilka behoven är. En lyckad kravfångst ger ett bra underlag för design och arkitekturval.

Vi har hög kunskaper inom systemutveckling med experter på allt från arkitektur och dabasdesign till systemnära programmering och klienter. I de projekt vi jobbar med används olika delar av den här kompetensen. Det kan röra sig om att tillverka en pipelinekomponent i ett integrationsprojekt, optimera en databas, tillverka en presentationswebb eller att tillverka ett helt nytt system från grunden.

Det mesta av vår utveckling sker på .NET-plattformen men vi har även erfarenhet och kunskap inom en rad andra plattformar, utvecklingsverktyg och databaser.