Arkitektur

Arkitekturen i ett systemutvecklingsprojekt är kartan som visar vägen. Tappar vi den går vi lätt vilse.

Det finns inte bara ett sätt att bygga ett system. En del system är enterpriselösningar som kräver maximal skalbarhet, säkerhet eller tjänstebaserat stöd medan andra system inte gör det.

Vår ambition är att matcha kundens ambition. Under åren har vi därför byggt allt från enkla klienter till verksamhetskritiska system, alltid med den lämpligaste arkitekturen för ändamålet.

Även säkerhetsmässigt väljer vi alltid den lösning sm passar ändamålet. det har inneburit allt från egenutvecklad inloggning på en webbsida till hårt knutna användare i Active Directory under PCI.

En god kravfångst ger arkitekterna ramar för hur systemet skall designas och eftersom våra system används i verkligheten är det sällan en ren skolbokslösning som fungerar bäst. Därför inleder vi alltid med en grundlig analys för att komma fram till vilka tekniker och produkter som passar bäst.