Presentation

Back-end utveckling i all ära, men presentationsgränssnittet är det användaren ser.

Valet av presentationsgränssnitt är en viktig del i den inledande analysen. Hur ett system presenteras för användaren har under senare år gått mot webblösningar där användaren bara behöver en webbläsare för att använda systemet. Det ger stora fördelar för förvaltning av lösningen eftersom exempelvis uppdateringar av systemet omgående körs av samtliga användare. I många fall är denna lösning att föredra just för att förvaltningen blir okomplicerad. I dag kan vi, med de ASP.NET-lösningar som vi utvecklar med bland annat Ajax, göra många av de komplicerade presentationslösningar som tidigare krävde Windowsklienter (program installerade på den egna datorn).

I vissa fall krävs dock att man utvecklar en Windowsklient, trots att hanteringen av nya versioner blir mer komplicerad. Detta kan till exempel gälla då kraven på användarupplevelsen är höga, när man behöver realtidssystem eller avancerade grafiska tillämpningar. Windowsklienten ger oss helt andra möjligheter att kombinera asynkrona operationer med rendering av gränssnitt eller mycket systemnära operationer. Det finns i dag också väl utvecklade metoder för att på ett enkelt sätt känna av om den senaste versionen är installerad och vid behov uppdatera Windowsklienten över Internet.