Om oss

Vi är ett litet flexibelt företag med seniora konsulter som är specialiserade på integration och systemutveckling baserad på och kring Microsofts plattformar och produkter. Vi har lång och gedigen erfarenhet av olika typer av projekt inom en rad olika branscher och är väl förtrogna med de problem och krav som ställs kring moderna IT-projekt.

För närvarande är vi 12 stycken integrationskonsulter, 5 stycken systemutvecklare samt 1 VD och 1 ekonomi/administration person.

Samarbete - en mänsklig integration

Oavsett om vi skall driva ett projekt eller ingå i ett, så är det viktigt att vi förstår dig som kund och att vi behärskar de tekniker som finns inom process och metodik. Vi prioriterar att vidareutbilda våra medarbetare så att de alltid ligger i framkant.

Vår grundtanke gör att vi lätt kan ingå i olika organisationer med lika typer av insatser så so projektledning, systemutveckling, teknik, design och integration.

Rätt storlek för jobbet

Vårt mål är att alltid leverera konsultation med absolut högsta kvalitét till små och medelstora företag. Vi är tillräckligt små för att förstå och bry oss om även mindre företags behov och krav.

Inom större organisationer arbetar vi som expertkonsulter, utför förstudiearbeten eller bistår i en analysfas.

Kunden i centrum

Vi är mycket måna om att hålla på våra kärnvärden som bland annat innebär att vara prestigelös, ödmjuk, seriös och nyfiken. För oss står kunden alltid i centrum. Ett lyckat åtagande är när våra insatser bidragit till att höja kvalitén och främjat kundens verksamhet.