Integration

Med över 150 års samlad erfarenhet från BizTalk- och integrationsutveckling har Mjukvarukraft en gedigen erfarenhet som borgar för rätt beslut i arkitekturfrågor.

Alla Mjukvarukrafts konsulter har praktisk erfarenhet av de flesta roller, inklusive ledning, inom såväl stora som små integrationsprojekt. Vi har ett kraftfullt nätverk av seniora kollegor, kunskapsdatabaser och testmiljöer.

Våra konsulter kan i kritiska delar av ett projekt ta beslut som är avgörande för projektets framgång. Det kan handla om inledningen av ett projekt såväl som löpande frågor. Vi har jobbat i ett stort antal olika projekt där vägval måste göras och kan därför hjälpa er att ta beslut baserade på korrekt information och vår samlade erfarenhet.

Ladda ner vår folder för att läsa mer om vad vi kan hjälpa din organisation med inom integration.

Mjukvarukraft.pdf