BAM (Business Activity Monitoring)

BI ligger på många beslutsfattares agenda. Vilket stöd kan en integrationsplattform ge BI?

Information finns överallt. Den stora utmaningen idag är att ha tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Att dessutom kunna anpassa information utifrån unika önskemål är mycket värt för beslutsfattare, organisationer och organisationens kunder.

BAM (Business Activity Monitoring) är ett produktoberoende begrepp men finns redan som en integrerad del av MS BizTalk Server. BAM används för att publicera framför allt realtidsinformation men även historisk information från integrationsplattformen utifrån specifika önskemål. BAM kan, rätt använt, till viss del jämföras med Business Intelligence.

Mjukvarukraft har lång erfarenhet av att använda BAM för att maximera kundnyttan och därmed erbjuda ytterligare en dimension av investeringen i en integrationsplattform.