Förändringsanalys

Vår värld och våra verksamhetsbehov befinner sig ständigt i en föränderlig process. För att en integrationsplattform ska kunna behålla spänsten och ge fortsatt verksamhetsnytta behöver denna därför genomgå löpande analys.

En integrationsplattform kan bli en mycket vital del i en verksamhet. Det är önskvärt med maximal teknisk prestanda och att få valuta för investeringarna.

Ofta består integrationsplattformen av delar som utvecklats av olika personer, olika projekt och i olika sammanhang. Detta gör att det regelbundet finns ett behov av att utvärdera vad som fungerar bra och mindre bra i plattformen.

Mjukvarukraft har färdiga mallar för att göra en fullständig analys av plattformen. Mallarna grundar sig på vår gedigna erfarenhet av många förändringsuppdrag. Vi kan därför snabbt ta fram en handlingsplan för att förbättra utvalda områden. Analysen resulterar i en konkret projektplan som prioriterar varje område och belyser både vad som bör göras och när detta bör göras.