ICC

Ett ICC (Integration Competence Centre) i företagets organisationsstruktur kan vara den förlösande faktorn som skapar en god lösning av verksamhetens behov av informationsutbyte och IT avdelningens förståelse att leverera rätt integrationslösningar.

ICC är en allmänt vedertagen organisations- och förvaltnings modell inriktad mot organisationer där integration är en vital del av IT, men även verksamheten. ICC används idag av både små och stora organisationer där det övergripande målet är att effektivisera verksamheten med hjälp av integration.

Specifika mål med ICC

  • Att etablera framtidssäkrade integrationer som också är förvaltnings och underhållsvänliga
  • Att etablera flexibla Integrationslösningar som stöder verksamhetsförändringar. I och med detta får verksamheten också en tydlig samtalspartner.
  • Att införa en kostnadskontroll på såväl övergripande nivå som mindre delar i lösningen.
  • Att förbättra kvaliteten och göra tidsbesparingar genom återanvändning, principer, standarder, riktlinjer och expertis
  • Koordinering och centralisering ger optimering av kunskap, kvalitet, tid och resurser

Mjukvarukraft har en gedigen erfarenhet av att agera rådgivare, upprätta och driva ICC