Förvaltning

En vital integrationsplattform ska ha förmåga att hela tiden följa verksamhetens nya behov. Den ska förvaltas och underhållas på ett effektivt sätt. Detta kan i många fall vara långt från verksamhetens kärnverksamhet och därmed tendera att försummas eller nedprioriteras.

Förvaltningsrutiner för integrationsplattformar kan vara svåra att ta fram och dyra att underhålla. En svårighet med förvaltning är att den ofta är tätt sammankopplat med utvecklingen av projekt på en praktisk nivå men inte på en organisatorisk nivå.

Mjukvarukraft kan tack vare gedigen erfarenhet av liknande situationer hjälpa kunder att leda förvaltningsprojekt och ta fram konkreta förvaltningsrutiner som snabbt ger resultat.

Enligt oss bör en organisation i huvudsak ägna sig åt sin kärnverksamhet och inte lägga tid på kringliggande aktiviteter som tar resurser från kärnverksamheten. Därför erbjuder Mjukvarukraft även paketlösningar för att överta förvaltningen som går att isolera från kärnverksamheten. Detta blir som ett naturligt led i integrationsprocessen då vi dessförinnan och under förvaltningsövertagandet även bistår med såväl underhåll som uppsättning av nya integrationsflöden.