Migrering och Uppgradering

Omvärldsbevaking av nya versioner, patchar och teknologier faller lätt i glömska.

Nya versioner av MS BizTalk Server och angränsande teknologier gör att migrering av äldre komponenter och produktionssatta projekt måste göras regelbundet.

Migreringen måste utföras tekniskt korrekt för att undvika följdfel, vilket också påverkar utveckling, regressionstester, produktionssättningsrutiner m.m.

En migrering ger samtidigt en unik möjlighet att analysera plattformen och förändra grundläggande delar som inte fungerar bra.

Mjukvarukraft har arbetat med samtliga versioner av MS BizTalk Server, vilket gett oss en gedigen erfarenhet av BizTalk och integration. Detta gör oss unika på den svenska marknaden. Vi kan, med vår långa erfarenhet, snabbt hjälpa till att peka ut vad som bör förändras, vad som bör behållas och inte minst hur ett migreringsprojekt bör planeras och verkställas.