Roller

Ett integrationsprojekt består inte bara av en roll man ikläder sig utan oftast fler olika typer av roller.

Ett integrationsprojekt består av ett stort antal roller och aktiviteter som måste bemannas och koordineras simultant. Detta kräver erfarenhet från liknande situationer och specifik spetskompetens inom det område som rollen kräver.

Mjukvarukraft kan bemanna de flesta roller som förekommer i integrationsprojekt så som projektledning, arkitektur och strategi, utveckling, test, förvaltning och driftsättning. Våra konsulter har gedigen erfarenhet och väl utvecklad förmåga att ta rätt beslut vid rätt tillfälle.