Elektroskandia

Dynamisk portstyrning.

Elektroskandias huvudsakliga verksamhet är elgrossistverksamhet. Man har använt BizTalk sedan 2005. De huvudsakliga flödena är kundflöden. Det gäller mottagning av order, och därefter svar med orderbekräftelse och så småningom en eller flera leveransaviseringar och till slut fakturor. Mjukvarukraft utarbetade tidigt en XML-standard för Elektroskandia, ESXML, och den används genomgående för både kund och leverantörsmeddelanden. I de flesta fall har kunderna anpassat sig till den standarden men kunderna kan även använda andra format som t.ex. Svefaktura, Freesourcing och EDIFACT.

En stor del av arbetet kring plattformen var att lägga dit nya portar för nya kunder. I de allra flesta fallen rörde det sig om format som redan fanns driftsatta i plattformen. Det tog mycket onödig tid och i vissa fall krävdes driftstopp eftersom vissa tillägg krävde omkompilering av lösningen.

För att få bort mycket av den administrationen som krävde kvalificerad BizTalkkunnig personal tog Mjukvarukraft fram en lösning där alla meddelanden adresseras helt dynamiskt.

Vi delade upp de c:a hundratalet flöden som då fanns i fyra, Order, Orderbekräftelse, Leveransavisering och Faktura. Flödena är olika för de tre utgående flödena och det inkommande orderflödet. Det är de utgående flödena som styrs dynamiskt.

När ett utgående meddelande, Orderbekräftelse, Leveransavisering eller Faktura, skapats i stordatorn levereras den som en flatfile i en mapp som BizTalk bevakar. BizTalkservern läser filen och transformerar om den till ett inhouse-format, ESXML. Därefter hamnar meddelande i BizTalks messagebox. Tre olika orkestreringar bevakar messageboxen, en för varje utgående meddelande-typ. Beroende på om det ny är faktura, leveransavisering eller orderbekräftelse hämtar en av orkestreringarna upp meddelandet. Ifrån orkestreringen görs ett uppslag i en SQL-tabell med meddelande-typ och kundnummer. I tabellen beskrivs vilken meddelande-typ som kunden använder, vilken transport-typ (FTP, File, SMTP eller http), eventuella inloggningsuppgifter och eventuell efterbehandling meddelandet ska ha. Beroende på format så transformeras meddelandet till det formatet, antingen i en mappning eller i vissa fall genom att meddelandet går igenom ytterligare en orkestrering. Efterbehandling kan vara att meddelandet ska läggas i ett XML-kuvert eller att andra metadata ska fogas till meddelandet. Med hjälp av transportsätt och inloggningsuppgifter konfigureras nu en dynamisk port och meddelandet skickas till kunden.

Till lösningen har en webbklient utvecklas som hanterar uppläggning och ändring av kunder. I klienten anger man vilka meddelanden kunden ska ha. Man anger format och eventuell efterbearbetning. Allt detta görs med drop-downlistor där de möjliga alternativen finns listade. Man anger också eventuella inloggningsuppgifter samt Thumbprints för att hitta eventuella certifikat.

Med den här lösningen har behovet av BizTalkkunnig personal minskat drastiskt eftersom den absolut största expansionen görs med befintliga meddelandeformat.