Falck Sverige

Falck arbetar med en rad olika tjänstebaserade produkter, varav en är bilräddningsförsäkring. De driver även en larmcentral där en av uppgifterna är att ta emot begäran om bärgningsassistans över hela Europa. Inom dessa uppdrag åligger det Falck att ombesörja hjälp samt dirigera bärgningsfordon nationellt. Vidare har Falck sin egen skaderegleringsenhet som ansvarar för att skador som Falck försäkrar får ersättning enligt försäkringsprodukternas villkor. Dessutom har man en omfattande marknadsföringsavdelning som tar fram och distribuerar utskick i stora volymer.

Vi började arbeta med Falck 2005. Vi har skapat en plattform för fordonsförsäkring med hantering av olika lagstadgade krav såsom omfattning, förlängning, historik och ändring av produkter. Då man har en servicetelefon krävdes ett snabbt och lätthanterligt system utan någon större inlärningsprocess. Vidare skulle systemet kunna hantera erbjudanden (reklamblad). På ett tidigt stadium bestämde man sig för att systemet snabbt skulle gå att anpassa för att följa med i den affärsmässiga utvecklingen som är ett resultat av den utpräglade entreprenörsanda som råder hos Falck. Systemet som togs i drift våren 2006 har nu vuxit och hanterar en hel del andra former av försäkringstyper eller liknande avtalsprodukter. Vi har byggt en rad olika moduler, från sorteringsalgoritmer för utskick som minimerar kostnaden för porto till hantering av nyckelbrickor.

Parallellt med försäkringssystemet tillverkades ett ärendehanteringssystem. Det systemet är det som i larmcentralen används för att ta in och åtgärda begäran om assistans. Verksamheten här är i ständig förändring med nya avtal, försäkringsformer och aktörer på marknaden. I likhet med försäkringssystemet ville man ha en flexibel men strömlinjeformad lösning. En rejäl utmaning för oss med andra ord. Systemet hanteras av en mängd olika personer med ett femtiotal operatörer, dygnet runt. Dessa operatörer kan vara allt från experter inom sin bransch till sommaranställda ungdomar. Systemet måste med andra ord kontinuerligt kunna leverera exakt information dygnet runt, året om. Även detta system togs i drift under våren 2006 och har vuxit med en mängd olika moduler och tjänster som till exempel en webportal där aktörer såsom bärgare, polisen, försäkringsbolag och verkstäder kan komma åt information och utföra åtgärder.

Under 2008 började vi utveckla skaderegleringsmodulen som togs i drift samma år. Syftet med den är att ombesörja utbetalningar av olika slagg i de ärenden som Falck har hanterat. Modulen integrerar ärendehanteringen, försäkringssystemet och ekonomisystemet. I likhet med övriga system krävs här en snabb och effektiv lösning för att presentera relevant information där det behövs samt hjälpa användarna genom att generera upp korrekta underlag som t.ex. fakturor med ett minimalt manuellt arbete. Modulen har en funktion där underlag scannas in och lagras i en databas. Dessa underlag kopplas ihop med ärendehanteringen vilket gör att skadereglerarna alltid har den kompletta information framför ögonen när de fattar beslut.

Att lista de olika integrationer, kopplingar och lösningar som finns på plats skulle bli en lång historia men värt att nämna är saker som kopplingar mot bilhandlare för servicedata, centrala bilregistret, försäkringsbolag och centraliserad karthantering med geopositionering.

Vi ser en ständig utveckling av dessa system där vi tidigt är med i företagets affärsmässiga beslut för att se till att det it stöd som krävs finns på plats. För vår del är det spännande att delta i den här typen av dynamisk utveckling och för Falcks del är det naturligtvis ovärderligt att ha en leverantör med full förståelse och ansvar för verksamheten.