Motorbranschens Riksförbund

Vi har sedan slutet på 1980-talet samarbetat med Motorbranschens Riksförbund (MRF), branschorganisation för Sveriges bilhandel- och bilverkstadsföretag.

MRFs verksamhet går ut på att ta till vara medlemmarnas intressen på alla tänkbara sätt, vara remissinstans i frågor gällande bilhandel osv. Det är i huvudsak tre olika system som tagits fram, vidareutvecklats och gjorts om allteftersom kraven ändrats och de tekniska plattformarna utvecklats. De tre systemen är MrfPro, Medlem och Förlag.

MRFPro

Detta är i grunden ett ekonomisystem och innehåller rutiner för order, fakturering och kundreskontra. Systemet togs ursprungligen fram för att täcka de mycket speciella krav som billackeringsföretag har vad gäller fakturahantering, fördelning av fakturor mellan försäkringsbolag/bilägare, självriskhantering, vidarefakturering av moms till momspliktiga kunder etc. Systemet har genom åren kontinuerligt vidareutvecklats i nära samband mellan Mjukvaruktraft och MRF.

Starka kopplingar finns till skadehanteringssystemet Cabas (ett system som i princip har monopol på all skadehantering för Sveriges skade- och lackeringsverkstäder). Från Cabas hämtas de underlag som krävs för att kunna fakturera lackarbeten. Möjlighet finns att i MrfPro registrera ordrar/fakturor alternativt kan hela skadan importeras från Cabas för att sedan faktureras till ägaren eller berört försäkringsbolag. I de senare versionerna sker importen via ett webbaserat gränssnitt mot Cabas.

Fakturering sker på traditionellt sätt till bilägare medan försäkringsbolagen har möjlighet att ta emot e-fakturor vilka skickas från MrfPro. Kontroll av fakturan sker i detta fal mot motsvarande skada som verkstaden tidigare skickat över från Cabas.

MrfPro finns idag installerat på ca 200 lackeringsverkstäder runt om i Sverige.

Medlem

MRF har ca 3000 medlemmar. ”Medlem” är MRFs verktyg för att hantera dessa medlemmar. Indata till systemet är i första hand medlemmarnas årliga inrapportering avseende verksamheten. Uppgifter som tas in rör omsättning, antal anställda för olika kategorier, antal sålda bilar etc. Inrapporteringen sker via ett webbaserat gränssnitt där verkstäderna själva registrerar sina uppgifter.

Uppgifterna kompletteras och används sedan för att ta fram olika typer av statistik, ge möjlighet till urval av medlemmar (för riktade utskick) samt vara underlag för avgiftsberäkning/fakturering av medlemsavgifter.

Förlag

MRF har en egen förlagsverksamhet där man ger ut en månatlig tidning samt diverse övriga trycksaker. Försäljning sker antingen via abonnemang eller genom styckförsäljning via telefon. Det är i första hand de egna medlemmarna som är kund men ett antal övriga intressenter finns också. All försäljning hanteras i systemet.

Fakturering/Kundreskontra

Alla fakturor från de olika delarna skrivs ut i form av OCR-fakturor och bevakning sker i kundreskontran. Betalningar hanteras via OCR-filer. För övrig ekonomihantering, bokföring, leverantörsreskontra etc, används Hogia. Bokföringstransaktioner exporteras från kundreskontran till Hogia.