Omega Pharma

Förenklad distribution genom mjukgörande integration.

Under 2011 byter dåvarande ACO Hud Nordic ut sin huvudleverantör av distributionstjänster. För att tillgodose verksamhetens behov av information rörande lager och transport tog man Mjukvarukraft till hjälp för att skapa arkitektur och utveckla integrationen mellan den nya distributören och ACO’s affärssystem IFS. Önskemål från verksamheten fanns även om att utvald data dessutom skulle levereras till ACOs datalager, både för orderallokering och för uppföljning och business intelligence. Integrationen mellan parterna skapades med hjälp av datameddelanden i edifact-format och Microsoft BizTalk Server 2010 användes som meddelandemäklare.

2014 beslutas att ACO Hud Nordic skall ytterligare integreras med sitt moderbolag Omega Pharma. ACO Hud Nordic blir då Omega Parma Nordic och ett projekt initieras som syftar till att byta ut dåvarande affärssystemet IFS mot Omega Pharmas koncernpreferens SAP. Mjukvarukraft blir då åter ombedda att hantera de integrationsmässiga delarna av projektet. Förutom att lägga till SAP som en part i integrationerna och justera befintliga processer för att passa detta affärssystem så passar man även på att migrera integrationsplattformen till BizTalk Server 2013 R2 för att bättre kunna nyttja en modern plattform.