Processer och Branscher

Integration är processer – processer är integration.

En process brukar ofta definieras som ”en samling aktiviteter som ska utföras i en förutbestämd ordning, där en given input ska resultera i en given output”. För att denna output ska medföra ett värde för en kund eller för en organisation, krävs att processen är effektiv och kostnadssnål samt att den ständigt utvecklas. Att använda integration för att uppnå dessa mål är en framgångsfaktor.

Mjukvarukraft har goda kunskaper om många av ett företags grundläggande processer, i flera olika branscher. Vi kan verksamheter och kan framför allt IT. Investeringar i IT ska vara resultatbaserade och att hjälpa företag att säkerställa optimalt utnyttjande av en IT investering betraktar vi som något av vår kärnkompetens.

Som exempel på områden där vi specifikt kan bidra med kunskap kring en organisations processer kan nämnas:

  • Order, faktura och inköp inom logistik och transport
  • Värdepappershandel inom bank/finans
  • Standardiserade XML och EDI flöden oavsett bransch
  • Huvudprocesser inom retail och försäljning mot konsumentled
  • Automatisering av manuella och/eller ineffektiva processer med långa ledtider
  • Optimering av befintliga IT-processer