Ragn-Sells

Mjukvarukraft förvaltar och underhåller Ragn-Sells integrationsplattform Microsoft BizTalk Server.

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige.

I deras heterogena miljö av olika affärssystem är behovet av informationsutbyte mycket stor.

Mjukvarukraft har sedan 2010 förvaltat och underhållit den för Ragn-Sells så viktiga och centrala integrationsplattformen Microsoft BizTalk Server. Plattformen tillhandahåller tjänster för att integrera ett stort antal interna och externa system.

Kundorder skapas och ruttplaneras i Dynamics AX Waste modul. Därefter, på daglig basis, skickas uppdrag via BizTalk till mobila orderapplikationen (MOA) som dirigerar lastbilsflottan för hämtning av avfall. Vågsystemen på respektive depå anläggning får information för invägningar. Utförda uppdrag och vägningar skickas därefter tillbaka till Wastemodulen via BizTalk. EDI fakturor transformeras till Svefaktura format och når sina kunder direkt via BizTalk eller via etablerade VAN-tjänster. Digitala XML-representationer av fakturor skickas via BizTalk till extern printpartner.

Detta är ett axplock av de mer än 100 uppsatta integrationsprocesser som Mjukvarukraft under åren utvecklat för Ragn-Sells räkning och som processas genom BizTalk-plattformen dagligen.

Vi på Mjukvarukraft sköter numera förvaltning och underhåll av hela integrationsplattformen. Innebärande daglig övervakning, loggning och hälsocheckar, samt vidareutveckling och komplettering av uppsatta processer.