Riksbyggen

Mjukvarukraft hjälper Riksbyggen i projekt NAS. Ett effektivt IT-stöd i alla processer med hjälp av bland annat Biztalk Server som integrationsmotor i den nya IT-plattformen.

Riksbyggen genomför ett omfattande systemskifte under projektnamnet NAS, där många system, till viss del skräddarsydda, ska ersättas med ett mindre antal standardsystem. För att knyta ihop de nya systemen med varandra och mot de kvarvarande systemen används Biztalk Server som integrationsmotor.

Projektet NAS syfte är att öka effektivitet och kvalitet i Riksbyggens styrning och i de processer som ingår i projektet. Det ska finnas gemensamma arbetssätt med modernt, bra IT-stöd. Den information som finns i systemen ska vara korrekt och uppdateras i realtid. Projektets leveranser bidrar till Riksbyggens konkurrenskraft och förmåga att snabbt utveckla nya affärer samt anpassa verksamheten till nya affärskrav. Ett flexibelt säljstöd och förbättrade möjligheter för självbetjäning ska bidra till ökad tillväxt.

En anvgörande byggsten i IT-stödet är Bizalk server som används för att synkronisera realtidsdata mellan system, knyta ihop it-processer vilket också ger en effektiv förvaltning av lösningen