API för effektivare e-Inköp

Mjukvarukraft har fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, www.skr.se) att ta fram ett API för förhandskontroll av varor vid orderläggning för aktörer inom offentlig sektor och deras leverantörer. API:et implementeras i köparnas inköpssystem (från CGI, Visma och Unit4) och i aktuella leverantörers ERP-system. API:et benämns ”SFTI Item Availability Check API”.

API:et ger möjlighet för en inköpare att innan order kontrollera om en produkt existerar i leverantörens varulager och om aktuell produkt kan levereras till en specificerad plats och vid önskat datum. ”- Med API:et ökar ’precisionen’ i orderläggningsprocessen och med det potentiellt minskar också den tid som krävs för orderhantering”, berättar Anders Kingstedt, VD på Mjukvarukraft och en av projektdeltagarna från Mjukvarukraft.

Uppdraget utförs på uppdrag av SKRs tekniska kansli, SFTI, som också kommer att livscykelhålla och styra API:et. API:et baseras på en rad standarder, t ex ISO-standarden Universal Business Language (UBL), ISO 19845 och OpenAPI 3.0 samt följer PEPPOLs PEPPOL BIS Ordering 3.1 process. API:et kommer att vara tillgängligt via SwaggerHUB.

”- Projektet visar på de många starka fördelar som finns med standardiserade gränssnitt (API:er) och skapar också möjligheter till framtida utökningar”, fortsätter Anders. ”- Samarbetet med SKR, aktuella intressenter och inte minst systemleverantörerna har fungerat mycket bra och vi är väldigt tacksamma för att vi har fått detta viktiga uppdrag”.

Standarden kommer att implementeras under 2020.

Nedan presenteras en översikt över olika delar som tillsammans använts för att skapa API:et.