Integration – nya tider, nya möjligheter

Alla typer av verksamheter behöver det. Små som stora företag. Privata och offentliga verksamheter. Integration. En förutsättning för att uppnå ett väl fungerande IT-stöd för en modern, innovativ, användar-, affärs- och verksamhetsfokuserad organisation. Att ett företag som i huvudsak livnär sig på att tillhandahålla integrationslösningar påstår detta kanske inte är trovärdigt. Men det ändrar inte sakförhållandet. Integration ÄR viktigt. Och det blir allt viktigare. Hur lyckas man då med integrationer. Och måste det vara så förbaskat dyrt och komplicerat? Läs mer om detta nedan.

Historiskt sett har det endast varit stora verksamheter som har haft kapacitet (läs: råd) att bygga stabila och förvaltningsbara integrationslösningar. Verktyg som t ex Microsoft BizTalk Server kräver inte sällan en investering i storleksordningen 1 milj SEK – detta ”bara” för att etablera plattformen. Därtill kommer kostnader för utveckling och löpande underhåll. Marknadens s k ”EAI”-verktyg ger ett fantastiskt stöd för integration och innehåller i regel färdiga element som t ex teknik-adapters och möjligheten att kommunicera med olika typer av plattformar, även stordator-baserade system (”EAI” står för ”Enterprise Application Integration”). Men att komma igång med att bygga integrationslösningar är resurskrävande.

I takt med utvecklingen av Molntjänster, API-teknologi och meddelandestandarder finns det idag en mängd alternativa sätt att skapa fungerande integrationslösningar.

  • Molntjänster: på Mjukvarukraft erbjuder vi utveckling av integration som tjänst. För kunder som inte tidigare har något EAI-verktyg erbjuder vi integrationslösningar baserat på Microsoft Azure-plattform. Fördelarna är att våra kunder inte behöver någon grundinvestering i plattform, utan kan välja en integrationslösning till fastpris. Om behovet förändras, t ex om antalet transaktioner eller antalet system som ska utbyta information ökar eller minskar, skalar integrationslösning enkelt upp respektive ned.
  • API-teknologi: fler och fler tjänster erbjuder idag s k API:er, ett gränssnitt för utbyte av funktionalitet och information. Vi erbjuder utveckling av API:er där sådana tidigare saknas. Och vi kan självfallet koppla ihop tjänster med olika existerande API:er för att skapa nya innovativa processer och verksamhetsflöden. API-drivet utbyte av information kan förstås kombineras med Molntjänster. Azure erbjuder ”API Manager”, ett verktyg i Microsoft Azure för publicering av API:er till externa och interna kunder.
  • Meddelande-standarder: allt fler verksamhetsområden utgår från standardiserade informationsmeddelanden och informationsutbyten. Exempel på domäner som har utvecklade meddelande-standarder är t ex PEPPOL, ett Europeiskt nätverk för e-Handel (www.peppol.eu) och den svenska byggbranschens elektroniska affärsstandard, BEAst (www.beast.se). Poängen med att utgå från standarder är förstås att det underlättar utbyte av information. Dessutom finns det verktyg för validering som ytterligare förenklar upprättande av standard-meddelande-baserat informationsutbyte, t ex SFTI:s ”Validex”. Mer information om Validex här.

Så. Det finns olika lösningar som kan förenkla integrationssituationen. Lösningarna kan med fördel kombineras. Hör av dej till oss på Mjukvarukraft så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation. Integration behöver inte vara vare sig dyrt eller svårt.