Italienska äventyr!

Mjukvarukrafts vårkonferens tog oss i år till Limone Piemonte, ca 3 timmar nordost om Nice. Tre intensiva dagar med konfererande varvades med skidåkning, goda middagar och umgänge. Tyvärr lyckades vi pricka in ett riktigt busväder med regn och dimma på lördagen och ett monumentalt snöväder på söndagen som stängde liftarna redan vid tretiden på söndagen.

Bilden är m a o inte representativ för helgen. Men. Vi är mycket nöjda med konferensen. Inte minst för att vi fick möjlighet att gå igenom två för oss viktiga ämnen:

1 – Dataskyddsförordningen (GDPR): vår VD Anders började dragningen med att berätta om vad DSF är, varför förordningen skapades och vad det innebär för våra kunder, IT-branschen och inte minst för oss själva. Maria Lundgren och Per Falk fortsatte sedan med att berätta om två olika kundprojekt som vi genomför med anledning av DSF.

2 – Mjukvarukrafts Integrationsfabrik: på lördagen gick vi igenom det strukturkapital, alltså de resurser, som tillsammans bildar Mjukvarukraft ”Integrationsfabrik”. Över åren har vi samlat på oss ett rikt material som i takt med uppdragen har utökats och förfinats. Vårt strukturkapital används nu regelmässigt när vi tar nya uppdrag. Materialet ger stöd för Utveckling och Livscykelhållning (förvaltning) av integrationslösningar baserat på BizTalk eller Azure (eller båda plattformarna). Integrationsfabriken innehåller färdiga kvalitetssäkrade komponenter som kan ”kick-starta” integrationsutvecklingen. En rad mallar, checklistor och vägledande material hjälper oss och våra kunder utveckla och förvalta integrationslösningar.

Bilden är från hemresan efter bra helg i Italien.