Kunder

Axel Johard

Kunder

Nedan visas ett urval av våra kunder

SOS Alarm

För att effektivisera och förenkla informationsutbytet mellan SOS Alarms många olika system och tjänster togs ett beslut att införa en integrationsmotor baserad på Microsoft BizTalk Server för enklare, snabbare och mer underhållsvänlig integration. Mjukvarukraft etablerar integrationsplattform, integrationsstrategi, integrationsarkitektur, rutinbeskrivningar och genomför även integrationsutveckling för SOS Alarms många kritiska verksamhetsflöden.

JM

JM behov av integration ökar i takt med att verksamheten och verksamhetsstödjande system och tjänster ökar. Mjukvarukraft hjälper JM med både etablering av en effektiv förvaltning samt med stöd för utveckling av integrationslösningar. Inom ramen för uppdraget rekommenderar Mjukvarukraft rutiner och arbetsuppgifter för effektiv övervakning, kontinuitetshantering, ärendehantering, test och utveckling.

Riksbyggen

När sex system ska knytas ihop till ett hos Riksbyggen hjälper Mjukvarukraft till med integrationslösningen. Målet är att underlätta samarbete internt och göra det enklare och effektivare för Riksbyggens medarbetare samt att kunna ge bättre service till kunden.