Molntjänster: ISO-möte i Montreal

27-31 augusti deltar Mjukvarukrafts VD Anders Kingstedt vid ISO/IEC SC38 möte i Montreal. Anders är SIS (Svensk Standard) representant vid mötet som avhandlar standarder och ämnen relaterat till Molntjänster (”Cloud Computing”). Vid mötet deltar utöver Sverige delegater från USA, Kanada, Kina, Japan, Tyskland, Irland, Luxemburg, Finland, Brasilien och Korea. Två dagar in i mötet har bl a följande intressanta beslut tagits:

  • En uppföljning av tidigare standard ISO/IEC 19944 kommer att publiceras. Nästa version kommer bl a fokusera på hantering av företagsdata (”organizational protected data”, OPD). Det ryktas på mötet att EU-kommissionen har börjat skissa på en ny lagstiftning för att skydda organisationers data, motsvarande GDPR. Denna utökning adresserar delvis behovet av en standard som adresserar denna aspekt.
  • Sedan tidigare har molnetstandarder 17788, 17789, 19086-1, 19941 och 19944 släppts för gratis nedladdning av ISO. På mötet tas också beslut (på fredag) om att släppa 19086-2 (”Metrics Model”). Syftet från ISO att göra molnstandarder tillgängliga är bl a att öka användandet av dessa standarder.
  • ISO jobbar med att ta fram en ny standard för datadelning – ”data sharing agreements” – med samma utformning och ”struktur” som ISO/IEC 19086 (CSLA). Denna standard kan få stor betydelse för bl a offentlig sektor där behovet av dela data ökar.

Mer nyheter kommer!