MVK Azure Integration Services Portal (ISP)

Snabbare utveckling av Azure-integrationer!

Nu kan din organisation snabbt få kvalitetssäkrade och robusta integrationslösningar i molnet som är lika bra som de som utvecklats med dagens on-premises verktyg…till en mycket lägre kostnad!

Mjukvarukraft lanserar nu MVK Azure Integration Services Portal (ISP). MVK Azure ISP accelererar utvecklingen av integrationslösningar. Rejält.

VAD är MVK Azure ISP?

 • En portal för att bygga integrationer baserade på Azure Integration Services (AIS) och integrationslösningar som utgår från s k integrationsmönster (”integration patterns”)
 • Använder kvalitetssäkrade och best practice-baserade färdiga “mallar” med färdiga byggstenar och element för snabb utveckling av integrationslösningar
 • Inkluderar applikationsövervakning av meddelandeflöden och ingående resurser

VARFÖR ska man använda MVK Azure ISP?

 • Ökar dramatiskt produktiviteten för utveckling av affärskritiska integrationslösningar
 • Ger stöd för spårbarhet och felsökning
 • Minskar kostnaden för utveckling och drift
 • Kan appliceras och implementeras för såväl on-premises- som hybrid- och rena molntjänst-scenarier
 • Bygger på en väl beprövad integrationsarkitektur
 • Tillhandahåller integrationslösningar som är förvaltningsbara
 • Minskar avsevärt kostnaden för underhåll och vidareutveckling av integrationslösningar över tid

HUR får man tillgång till MVK Azure ISP?

 • Kort startsträcka – enkel installation med ARM templates
 • Ingen proprietär kod – använder Azure standard-tjänster

Därför behöver din organisation MVK Azure ISP

Att utveckla integrationslösningar kan vara utmanande, även med dagens mogna och kompletta verktyg som t ex Microsoft BizTalk Server. När man börjar bygga integrationslösningar baserat på Microsoft Azure olika tjänster ökar möjligheterna, men också utmaningarna. Många utvecklare kan känna sig vilsna när man man ställs inför de många valen som innebär att man tvingas förstå och ta ställning till vilka av alla olika tjänster som ska användas för den aktuella integrationslösningen. Frågeställningar som kan vara aktuella är t ex:

 • När ska man använda respektive integrations-tjänst?
 • Måste man använda ett s k ”integration account”?
 • Kan man bygga integrationslösningar för ”on-premises”-scenarier i molnet?
 • Hur beräknar man kostnaden för de resurser som krävs och för de transaktioner som går igenom respektive integrationslösning?
 • Hur säkerställer man att lösningarna är säkra med avseende på behörighet, integritet, driftsäkerhet, prestanda osv.?
 • Hur kan jag övervaka integrationslösningarna utan behöva kolla alla enskilda ingående integrationstjänster som används?

Med MVK Azure ISP rätas ovan frågetecken ut. Vi erbjuder applikationsövervakning samt snabba, trygga och säkra integrationslösningar som är lätta att förvalta och vidareutveckla. Utan att skapa inlåsningseffekter. Och utan att det ska kosta skjortan.

För vilken målgrupp är MVK Azure ISP framtagen?

Målgruppen för MVK Azure ISP är bl a:

 • Affärssystem-leverantörer: de IT-företag som levererar tjänster kring t ex Dynamics365 kan ta hjälp av Mjukvarukraft – vi accelererar arbetet med att ta fram väl fungerande integrationslösningar som kopplar ihop kundernas olika system och tjänster med Dynamics365 olika moduler, som t ex Business Central, Finance & Operations och/eller Customer Engagement.
 • Verksamheter som söker en partner som kan utveckla robusta, högpresterande och förvaltningsbara integrationslösningar – precis som tidigare kan våra kunder lita på att Mjukvarukrafts konsulter utvecklar och förvaltar de bästa tänkbara integrationslösningarna, oavsett om de ska stödja on-premises-, hybrid- och/eller rena molnet-scenarier.
 • IT-avdelningar och speciellt ICC:er som söker en plattform som de kan använda för att snabbt producera integrationslösningar baserat på vanliga s k integrations-mönster, dvs. väl beprövade sätt att utbyta information i olika format, med olika protokoll mellan IT-lösningar.

Det här är MVK Azure ISP

Applikationsövervakning

Med MVK Azure ISP medföljer en ”dashboard” som ger en översikt över driftsatta integrationer och medger felsökning.

Arkitektur

MVK Azure ISP bygger på välbeprövade integrationsmönster samt ”best practice” för meddelandeförmedling och, vid behov, informations-transformering. Information som går via MVK Azure ISP loggas givetvis (för uppföljning och felsökning) och data sparas precis som i BizTalk i en databas för säker leverans.

Ingående Azure-tjänster

Här är en lista över de tjänster som f n ingår i MVK Azure ISP. Listan växer vid behov.

 • Azure SQL Database
 • Azure Storage
 • Azure KeyVault
 • Log Analytics
 • Application Insight
 • Azure ServiceBus
 • EventGrid
 • Azure Functions (med Swagger)
 • Azure Logic Apps Connector
 • Logic Apps
 • On Premises Data Gateway

Hur kan man använda MVK Azure ISP?

Nedan bild illustrerar hur man kan använda MVK Azure ISP, t ex för att utveckla stöd för affärsprocesser med de anpassningar och utökningar som krävs.

Not: ”IPL” står för ”integration pattern large”.

Så – vad kostar det och hur skaffar jag MVK Azure ISP?

MVK Azure ISP har en enkel prismodell; det kostar ingenting! Nästan…Så här:

 • Mjukvarukrafts egna kunder drar givetvis nytta av att vi har tagit fram MVK Azure ISP genom att vi använder MVK Azure ISP för att utveckla marknadens bästa integrationslösningar för Azure-plattformen. Det våra kunder betalar för är vår utvecklingstid och de kostnader som uppstår för resurser och transaktioner när integrationslösningen är klar. För kunder som saknar Molnet-driftspartner kan vi förstås också tillhandahålla en Azure-portal som vi driftar och förvaltar via vår molnpartner TechData.
 • Andra IT-bolag som vill använda MVK Azure ISP: kontakta oss för offert och villkor.

För mer information – kontakta Anders Kingstedt, VD på Mjukvarukraft. Mailto: anders.kingstedt@mjukvarukraft.se. Telefon: +46 70 272 03 o4.