Integration som Tjänst (iPaaS) lyfter!

I Radars senaste rapport ”I orkanens öga” (”Den Perfekta Stormen IV”, 2018-2019) berättar Radar om den transformering av sättet att producera och konsumera IT som vi är mitt uppe i, en transformering som bl a innebär att nya leverans- och affärsmodeller skapas. En transformering som också ställer krav på ”industrialisering” av IT. Drivkrafter är förstås ökade krav på innovation, automatisering och ett förbättrat stöd för informationsutbyte mellan tjänster, applikation och system, oavsett om dessa finns on-prem eller i molnet (eller både och). Radar lyfter fram ordnad integration som en kritisk förmåga för alla organisationer.

Mjukvarukraft hanterar ”stormen” genom vårt koncept ”Integration som Tjänst”. Integration som Tjänst (eng. ”iPaaS”) är samlingsnamnet för utveckling, förvaltning och drift av integrationslösningar som tjänst. Vi tar ansvar för att ta fram, förvalta och vid behov drifta integrationslösningar. Detta är inget nytt för oss. Faktum är att vi gjort det för några av våra kunder i över 10 år. Det nya består i att leveransen sedan 2017 också kan ske till molnet.

Motiven?

De allra flesta organisationer, stora som små, privat som offentlig verksamhet har behov av att koppla ihop system. Detta behov ökar i takt med att ”allt” ska kopplas ihop – inte bara system, utan också saker/maskiner/utrustning, ja ”allt”. Med 5G kommer både behov som möjigheter att öka. Lägg därtill den allt mer komplexa IT-portfölj som vi brottas med – IT-lösningar finns idag hos kunden själv, hos driftspartner och/eller i molnet. Kostnaden som uppstår för att underhålla kopplingar mellan system utgör en avsevärd del av många organisationers IT-budget. Samtidigt ställer integration stora krav på kunnande – för många organisationer är det en utmaning att upprätthålla eller skaffa den kompetens som krävs för att bygga och förvalta integrationslösningar.

Genom vårt ”Integration som Tjänst”-koncept kan din organisation snabbt och enkelt erhålla en integrations-förmåga som skapar förutsättningar för att bygga underhållsvänliga och säkra informationsflöden som skapar stöd för processer och arbetsrutiner. Typiskt till låg kostnad, både för utveckling, drift och underhåll.

Radar: ”Digitaliseringens och de nya teknikernas betydelse och roll skapar ett gränsland mellan IT, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och produkt- och tjänsteutveckling som kräver kompetenser som kombinerar tekniskt kunnande med process- eller verksamhetskompetens och förmågan att driva innovation eller förändring”.

Mjukvarukraft vill gärna vara en partner som stödjer och underlättar din organisations resa som syftar till att dra full nytta av digitaliseringens möjligheter.

Ladda ner en presentation av Mjukvarukrafts ”Integration som Tjänst” här.

Hör av dej med synpunkter, kommentarer och, förstås, förhoppningsvis ett intresse att ta del av vårt erbjudande.