Om oss

Per Falk

Om oss

Vi är ett specialistföretag inom integration och systemutveckling av lösningar som förenklar våra kunders vardag.

 

Samarbete – en mänsklig integration

Med Mjukvarukraft får våra kunder en partner som väljer lätta lösningar baserat på och med hänsyn till nuläge och framtid. Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter skapar vi högre effektivitet och affärsnytta för våra kunder. Med hjälp av Mjukvarukraft får kunden en väl fungerande integrations-förmåga och bästa möjliga verksamhetsstöd.

Rätt storlek för jobbet

Integrationsinsatsen sker baserat på ett kunnande, rutiner och strukturkapital som Mjukvarukraft har skapat under en lång tid. Framtidens integration skapar ytterligare möjligheter att kombinera IT-resurser som idag finns hos kunden eller hos driftsleverantör med Molntjänster. Våra lösningar är ofta baserade på och kring Microsofts plattformar och produkter.
Tag kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi kan bidra till er framgång.

Kunden i centrum

Våra konsulter kan ingå i olika organisationer med roller som projektledare, systemutvecklare, designer och integrationsexperter. Vi tar uppdrag där vi leder projekt eller ingår som expertkonsulter, utför förstudiearbeten eller bistår i en analysfas. Våra kundundersökningar visar att våra kunder känner sig trygga med vår spetskompetens och stora engagemang.