Security is strong with this one

Mjukvarukraft har nu aktiverat multifaktorautentisering för alla våra medarbetare. Och vad är det, förutom himla långt och svårt att uttala?

Multifaktorautentisering är en säkerhetsförbättring som bygger på att var och en kan presentera minst två bevis eller faktorer för att identifiera sig själv när de loggar in på ett konto. Det är en metod för att bekräfta identitet genom att använda en kombination av två olika faktorer:

  1. Något du vet (lösenord) och
  2. Något du har (mobiltelefon/smartwatch)

Vid varje inloggningstillfälle måste vi alltså ange lösenord och sedan bekräfta vår identitet genom att verifiera inloggning i Microsoft Authenticator-appen: antingen genom att godkänna direkt i appen, eller genom att ange ett nummer som appen skapar.

Detta är något som flera av våra kunder redan har implementerat, och som Microsoft krävt av systemadministratörer sedan augusti. Nu tar vi alltså steget fullt ut och kräver det av alla som vill logga in i våra miljöer. Ytterligare ett steg för att skydda oss, och i förlängningen våra kunder, mot intrång.