Snart kommer .Net 5

Sedan starten av .Net framework 2002 har vi fått se många versioner och uppdateringar, hela tiden anpassade till nya versioner av operativsystem, plattformar och språk. 2014 lanserade Microsoft även .Net Core vilket var ytterligare en anpassning till en mer modern miljö än ursprungliga .Net framework var utvecklad för. Sedan .Net core lanserades har de två frameworken funnits parallellt och det var har varit otydligt vilket framework som ska användas när och vilka funktioner som stöds av vilket framework.

November 2020 kommer Microsoft att åtgärda diverse otydligheter genom att lansera .Net 5 som ersätter alla tidigare versioner av .Net Framework och .Net Core. .Net 5 kommer att stödja alla plattformar (t.ex. Windows, Linux, macOS, iOS, Android) och vara enda rekommenderade framework från Microsoft. Några huvudpunkter i nya .Net 5 är att det kommer att vara open source (men regleras av Microsoft), ha bättre prestanda än tidigare frameworks samt fortsätta använda Just-in-Time compilation i majoriteten av fallen. Andra noterbara nyheter är att WCF och Web Forms inte längre stöds, men VB fortsatt har fullt stöd. Efter releasen i november kommer det sedan att bli en årlig större uppdatering av koden, vilket är stor skillnad mot tidigare frameworks som har uppdaterats löpande med många uppdateringar av varierande storlek flera gånger per år.

Tidigare frameworks kommer att fortsätta stödjas men inte utvecklas och därför på sikt avvecklas. Detta betyder att alla användare av .Net framework eller .Net Core bör migrera sina applikationer för att fortsätta vara kompatibla med övriga system. Microsoft har migreringsverktyg som kan hjälpa dig att migrera kod men dessa fungerar endast under vissa givna förutsättningar, så i många fall kommer det bli aktuellt att skriva om mindre delar av koden.

I skrivande stund finns preview (version 7) av .Net 5 tillgänglig här.

Officiell information från Microsoft kring .Net 5 finns tillgänglig här.

Vill du ha hjälp med frågor och riktlinjer kring hantering av detta? Tveka inte att kontakta oss på Mjukvarukraft!