Stigande intresse för Integration som Tjänst (iPaaS)

Sedan 2017 erbjuder Mjukvarukraft ”integration som tjänst” (iPaaS). Konceptet innebär att kunder kravställer integration och bestämmer vilka acceptanskriterier som gäller för godkännande av den färdiga integrationslösningen. Mjukvarukraft tar hand om ”allt” – analys, utveckling och kvalitetssäkring. Leverans sker sedan antingen till kundens egen miljö, till kundens driftspartner eller till Molnet (Microsoft Azure). Givetvis kan Mjukvarukraft också förvalta utvecklad integrationslösning om kunden så önskar.

Fördelarna med iPaaS är många:

  • Lägre kostnad: både för utveckling och för förvaltning (livscykelhållning).  Kostnaden blir också många gånger avsevärt lägre om integrationslösningen baserat på Azure integrations-tekniker (t ex Logic Apps).
  • Lägre personal- och konsultkostnad: att bygga och underhålla kompetens kring integration är krävande. Och att investera i en integrationsplattform kan bli en dyr affär. Med iPaaS kan våra kunder få robusta, säkra och underhållsmässigt enkla lösningar som möter faktiska behov och som enkelt kan byggas på om behovsbilden förändras.
  • Snabbare hantering av förändringar: när kraven på innovation och ”förändringsberedskap” ständigt ökar, kan det vara svårt att tillräckligt snabbt bygga stöd för nya eller ändrade informationsflöden. Med iPaaS och Mjukvarukraft mångåriga kunnande och erfarenhet skapas förutsättningar för att snabbt möte ändrade behovsbilder.
  • Tillgång till ny teknik: som Guldpartner med Microsoft är våra kunder garanterade att vi ständigt är uppdaterad på ny teknik, nya certifieringar och de nya landvinningar som skapar på nya möjligheter. Vi kan hjälpa våra kunder att snabbt utvärdera företeelser som t ex AI, IoT, Machine Learning och annat som kan skapa ytterligare värde i utvecklade integrationslösningar.

Listan över fördelar kan förstås göras mycket längre – tillgång till Sveriges ledande integrationsexperter som jobbar i team där vår samlade kunskap och erfarenheter, våra verktyg och våra färdiga komponenter görs tillgängliga är ytterligare en bland många fördelar.

En timmes utvärdering av din organisations förutsättning att utnyttja iPaaS ingår utan kostnad. Kontakta oss så berättar vi mer.

– Anders Kingstedt, VD, Mjukvarukraft. anders.kingstedt@mjukvarukraft.se. +46 70 272 03 04. anders.kingstedt (Skype).