Svenska moln-center snabbar upp övergången till molnet

Under året har vi kunnat läsa om att de amerikanska IT-jättarna fortsätter att etablera sig i Sverige. Först ut var Facebook som etablerat en stor anläggning utanför Luleå. Facebooks datacenter ska byggas ut och blir en av de största som Facebook har i världen. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/facebook-gor-storsatsning-i-lulea

Nyligen blev Amazons datacenter, som ska betjäna Amazon moln ”AWS”, färdigställda i Eskilstuna, Västerås och Katerinholm klara. https://computersweden.idg.se/2.2683/1.711887/amazon-web-services-svenska-serverhallar

Och i december släpptes nyheten att Microsoft har köpt mark utanför Sandviken och Gävle. Även om Microsoft t v valt att inte berätta vad man ska använda marken till så är det nog inte helt vågat att spekulera i att köpet handlar om kommande datacenter-etablering. https://computersweden.idg.se/2.2683/1.711852/microsoft-norrland

Orsaken till Facebook, Amazon och sannolikt Microsofts etableringar i Sverige är förstås vår geografiska placering, en stabil och pålitlig infrastruktur och ”välvilliga” lokalpolitiker som förstås ser möjligheter till arbetstillfällen.

Men det finns andra skäl att välkomna de amerikanska företagens etablering. Att datacenter etableras i Sverige ökar tryggheten när det gäller datalagring men också faktiskt i vissa sammanhang prestanda.

En aktuell fråga som nu debatteras är kopplat till USA:s ”CLOUD Act”, som ger amerikanska myndigheter under vissa omständigheter rätt att begära att data lämnas ut. CLOUD Act (”Clarifying Lawful Overseas Use of Data”) berör amerikanska företag, även om dessa har data lagrad i EU (och t ex i Sverige). Nyligen publicerade eSam jurister en rapport i vilken man konstaterade att sekretess-skyddad data som lagras hos amerikanska molntjänst-leverantörer ska betraktas som röjd. https://computersweden.idg.se/2.2683/1.710293/utlandska-moln-data

Denna tolkning har dock ifrågasatts av Microsoft Sverige. I en artikel som har publicerats av Microsoft och Microsoft Sverige CTO, Daniel Akenine, framförs en annan uppfattning om huruvida svenska myndigheter har anledning att vara oroliga för den sekretess-klassad data som lagras i molnet hos amerikanska leverantörer. https://news.microsoft.com/sv-se/2018/12/13/molntjanster-och-sakerhet/

Det Microsoft tar upp i sin artikel (se länk i föregående stycke) är viktigt, t ex att det idag är betydligt säkrare att låta de stora molntjänst-leverantörerna ta hand om din verksamhets IT-infrastruktur. Med tusentals säkerhetsexperter som ständigt jobbar för att skydda kundernas data så är det givetvis på rena kapacitetsmässiga grunder sannolikt att din verksamhets data är i goda händer i molnet.

På Mjukvarukraft har vi sedan 2017 jobbat med att successivt (och kontrollerat) flytta våra egna IT-resurser till molnet. Vi har t ex gått över till Office 365 och har migrerat vår egen datalagring till OneDrive. Vi har tack vare detta kunnat pensionera flera server-datorer och slipper förstås mycket arbete med t ex uppgraderingar (patchning) och inte minst att upprätthålla rutiner för kontinuitetshantering (backup, restore, alternativ-hantering osv.). Förutom en säkrare och mer pålitlig driftssituation så räknar vi också att spara en rejält slant på flytten till molnet. Slutligen, och kanske mest viktigt, så måste vi givetvis ”leva som vi lär”. Molnet blir allt viktigare för våra kunder. Och då vill förstås ”veta vad vi pratar om”.

Framtiden stavas ”molnet”. Vi hjälper din organisation att migrera system och integrationslösningar till molnet – kontakta oss så berättar vi mer.