pepparkakor med texten Mjukvarukraft, samt pepparkakshus, snögubbe och gran intill texten God Jul

Tack för 2019 – hallå 2020!

Den här tiden på året duggar hälsningarna tätt! Tänkte mig därför ett nytt grepp; ”Årets…”. Om du inte orkar läsa listan vill jag ändå passa på och tacka för ett intressant och bra år – hoppas på många fina uppdrag, samarbeten och fortsatta kontakter 2020.

Årets…*

* sett ur ett kanske snävt och delvis personligt perspektiv

…Raket 1

Molnet – går inte att blunda för det faktum att 2019 blev året då Molnet på allvar tog fart; antalet uppdrag och projekt med Molnet som utgångspunkt har ”exploderat” 2019. Där det tidigare fanns frågor av typen ”är det säkert?” så är nu frågorna (med fog) snarare ”har ni ingen molntjänst att erbjuda? Det låter inte helt säkert..”. För oss på Mjukvarukraft innebär Molnetutvecklingen att fler och fler uppdrag utgår från Microsoft Azure som plattform och att andelen Azure Integration Service-baserade uppdrag stadigt ökar.

…Raket 2

PEPPOL – den europeiska e-Handelsplattformen PEPPOL har under året fortsatt att växa, även utanför Europas gränser. Om du inte redan hittat till PEPPOL så uppmanar jag dej att kolla in www.peppol.eu. Fr o m 1 december ska samtliga upphandlande myndigheter och enheter inom offentlig sektor vara registrerade i PEPPOLs infrastruktur vilket förstås ytterligare accelerar utbredningen av PEPPOL som plattform för e-Handel. På MVK har vi haft förmånen att få jobba med att integrera system med PEPPOL i flera olika projekt, ett kunnande som vi tror i framtiden bli allt viktigare.

…Handbroms

Konjunkturinbromsningen – under hösten så började vi se tecken på en viss avmattning. Balanseras denna av fortsatta behov av digitalisering? Förhoppningsvis. Teknikutvecklingen går vidare med oförminskad styrka. Verksamheter som inte investerar i innovation med IT riskerar att hamna på efterkälken. Så summan blir kanske…en inbromsning men fortsatt hög efterfrågan på IT-tjänster.

…Paradox

Konsultbrist – även om vi ser en viss avmattning så är tillgången på konsulter fortsatt låg. Vi jagar personal men ”ankdammen” är inte så stor. Tjänsteutvecklingen skapar möjligheter. Men tillgången på kvalificerade IT-proffs riskerar att hämma tillväxten.

…Affär

Förvaltning – vi fortsätter att ta affärer som gäller förvaltning av det vi tidigare utvecklat i projekt. Och vi tycker själva att vi börjar bli rätt bra på det! Under året standardiserade vi på Zendesk (www.zendesk.com) som plattform för ärendehantering och support. Vi har också få rätt bra kläm på vad som krävs för ”ordning och reda” vad gäller rutiner och rutinbeskrivningar. Integrationsfabriken är vårt koncept för att samla kunskap och artefakter (kod, byggelement, mallar och vägledningar) som bygger på våra integrationsuppdrag. Både vi och våra kunder har stor nytta av Integrationsfabriken som ständigt växer i innehåll och omfång.

…Standard 1

e-Faktura-standarden – fr o m 1 april blev det obligatoriskt att som leverantör skicka e-Faktura till mottagare inom offentlig sektor. Den svenska e-Fakturastandarden baseras på PEPPOL BIS-meddelande-format vilket i sig stödjer EU-direktivet (2014/55/EU) för e-Faktura (i Sverige finns SS-EN 16931-1:2017 som definierar affärstermerna i e-Fakturan). Övergången till e-Faktura driver utveckling mot automatiserade e-Handelsprocesser och skapar stora positiva rationaliseringseffekter.

…Standard 2

ISO 19086 – en doldis för de flesta. Men ett alldeles utmärkt referensdokument för organisationer som vill har hjälp med att förstå och definiera ”Cloud Service Level Agreements” (SLA för molntjänster). Att definiera och mäta servicenivåer för molntjänster blir allt viktigare. Jag är sedan 2010 engagerad i ISO som molnetexpert. Kontakta mig gärna om du vill veta mer om ISO:s molnetstandarder och hur de kan hjälpa din organisation att skapa ordning och reda i molnet. Du kan ladda ner ISO 19086 här

…Teknik

API – att inte erbjuda ett väl strukturerat och dokumenterat API för utbyte av information med och inom din verksamhets IT-portfölj är ”så 2010…”. Vi har under året haft förmånen att få uppdrag som baseras på öppna standarder som OpenAPI 3.0 och där resultaten publiceras i Swagger. Alla organisationer bör ha strategi för API-hantering som kompletterar existerande integrations-strategier. API-baserad integration gör att det går snabbare att integrera system, applikationer och tjänster, oavsett underliggande teknik.

…Säkerhet

MFA – Multifaktorautentisering är numera standard hos oss på Mjukvarukraft. Fungerar utomordentligt bra. Rekommenderas varmt.

…Bygge

Goodbye Kansas – ett världsledande mediahus valde att bygga en hel fastighet utanför vårt kontor (lyckligtvis åt ”rätt håll”, dvs inte mot vackra Hammarbykanalen). Utsikten mot Globen och Hammarbyhöjden ersattes av en kopparfasad. Se vidare www.goodbyekansas.com – ett superspännande företag, inte sant!

….Jul

blir ett utmärkt tillfälle att hämta ny energi och kraft inför ett nytt decennium!

En vilsam och trevlig jul- och nyårsledighet önskar

Anders Kingstedt, VD
anders@mjukvarukraft.se