Tjänster

Magnus Berglund

Tjänster

Med vår samlade erfarenhet av integrations- och systemutveckling har Mjukvarukraft en gedigen erfarenhet som borgar för rätt beslut när det gäller val av lösningar.

Vad är framgångsfaktorerna för en bra IT-lösning? Bra och rediga konsulter som vet vad de gör förstås. Bra kan innebära att vara tekniskt kunnig och förmåga att se och applicera mönster. Men bra innebär också att vi tillsammans bidrar med mer än vad en enskild konsult kan göra: vi erbjuder vårt samlade kunnande och våra erfarenheter. Det betyder att din organisation får tillgång till vårt samlade strukturkapital, såsom utvecklarhandbok, mallar för integration, vägledningar och checklistor för övervakning, test och ärendehantering. Ordning och reda helt enkelt.

 

Våra konsulter vet vad de gör

På Mjukvarukraft tar vi roller i kundprojekt som projektledare, integrationsarkitekter, integrationsutvecklare eller systemutvecklare.

Vi erbjuder också åtaganden, uppdrag där uppgiften är att producera ett visst resultat, en integrationslösning, ett verksamhetsstödjande system (applikation/tjänst), utformning av integrationsstrategi, integrationsarkitektur eller etablering av livscykelhållning (förvaltning) av integration.

 

Exempel på tjänster:

– Integrationsutveckling som tjänst

– Integrationsförvaltning som tjänst

– Utveckling av verksamhetsstödjande applikationer/system/tjänster

– Stöd för etablering av integrationsplattform

– Utformning av integrationsstrategi

– Rådgivning för val av Molntjänster

Teknik för människor

Vi hjälper våra kunder att utvärdera och dra nytta av tekniken baserat på tydliga mål och verifierade värdetillskott. Digitaliseringens möjligheter och människans behov är våra utgångspunkter.

Exempel på teknik som vi är duktiga på:

– Microsoft BizTalk Server: den plattform vi har mest och längst erfarenhet av. Fördel för dej som kund: vår samlade kompetens och erfarenhet på alla versioner av BizTalk spänner över alla tänkbara aspekter vad gäller integration.

– mellan system, mellan ”on-prem” och Molntjänster, mellan system som finns i olika tekniska miljöer (även stordator-baserade system). Vi hanterar komplexa och utmanande lösningar och ser till att flödena fungerar.

– Microsoft Azure: vi bygger integrationslösningar med Molntjänstplattformen Azures olika tjänster för integration. Våra färdiga komponenter och fastpris-erbjudande gör det enkelt att snabbt skapa integrationer för säkra och smidiga informationsflöden.

– .NET-baserad utveckling: vi bygger robusta, säkra och trygga lösningar för mobil (alla operativ – Android, IOS), platta eller PC baserat på Microsoft-teknik.

Kundens sätt eller vårt sätt

IT blir ofta över tiden allt mer komplicerat och att lyckas med utveckling, inte minst av integrationslösningar, kan utgöra en komplex utmaning.

Tack vare vår långa samlade erfarenhet har vi förmåga att snabbt anpassa oss i våra kunders befintliga metoder och modeller vare sig den valda metoden är Props, Pejl, PM3, ITIL, Kanban, Scrum eller Devops (kanske i kombination). Vi kan naturligtvis också erbjuda vårt eget strukturkapital och sätt att bedriva projekt. För kunder som så önskar bidrar vi med vägledningar och checklistor för snabb och effektiv utveckling och förvaltning av integrationer och system.

Och, nej, vi jobbar inte nödvändigtvis sekventiellt, vilket kanske ovan bild förmedlar. Men vi gillar att genomföra våra uppdrag och projekt steg för steg, med tydliga milstolpar och leverabler. Att vi sedan gärna arbetar agilt står förstås inte i motsats till vår vilja att arbeta med ”ordning och reda”.