Vi behöver ytterligare en projektledare till Mjukvarukraft

Mjukvarukraft upplever f n en stor efterfrågan på våra tjänster, både inom området systemutveckling, integration och inom förvaltningsområdet. Vi behöver vi därför anställa ytterligare en Projekt- och Förvaltningsledare.

Om rollen

Mjukvarukraft bedriver en allt större del av uppdragen baserat på en ”åtagande-” och tjänste-baserad leveransmodell. Detta innebär bl a att vi genomför en stor andel av våra utvecklings-uppdrag från vårt kontor i Hammarby Sjöstad. Vi har sett en ökad efterfrågad på förvaltning, inte minst inom området integration. I rollen som projekt- och förvaltningsledare kommer du att  beskriva, kravställa, koordinera, planera, genomföra och följa upp aktuella aktiviteter. Vi jobbar med systemutveckling, arkitektur och integration baserat på Microsofts teknik-stack. Våra metoder baseras på Agila utvecklingsmodeller och DevOps, men också av kunden angiven modell som utgångspunkt (t ex ITIL, PM3, PPS eller aktuellt ramverk). I rollen som projekt- och förvaltningsledare kommer du också jobba med kravställning, användningsfall, utformning av teststrategi och gärna också testfall. Inom området integration genomförs de flesta uppdrag med utgångspunkt i Microsoft BizTalk Server, men en allt större andel uppdrag gäller också hybridlösningar eller rena Molntjänster där Azure Integration Services används för att bygga integrationer.

Om dej

Vi tror att du kommer trivas bäst på Mjukvarukraft om du har ett genuint intresse för IT men förstås också för projektledning och förvaltning, gärna också krav- och kvalitetssäkringsarbete. Det är bra, men inget krav, om du har någon erfarenhet av integration och .NET-lösningar. Det är också viktigt att du är kommunikativ, strukturerad och inte minst har en god förmåga att se helheter och skapa en bra stämning i det team du har ansvar för. Fokus på proaktiv problemlösning och en bra och tydlig dialog är andra viktiga egenskaper. Vår erfarenhet är att ett positivt klimat och konstruktiv återkoppling är viktiga drivkrafter för lyckosamma projekt. Vi hoppas att du delar denna erfarenhet med oss.

Hör av dej

Om du tycker det här låter intressant ska du höra av dej till oss – kontakta Mjukvarukraft VD, Anders Kingstedt, på e-mail anders.kingstedt@mjukvarukraft.se eller telefon 070-2720304.